Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Sun-Xian

Parent

Father

Water
Ding Gen 6
Mao Dui 9

Fire

Rabbit

41
Decreasing
95.625°-101.250°
E3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Geng Gen 6
Shen Kan 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
2 3 7

Child

Daughter

Water
Bing Gen 6
Zi Zhen 3

Fire

Rat

27
Nourish
5.625°-11.250°
N3
1 2 7

Child

Daughter

Water
Ren Gen 6
Chen Qian 4

Water

Dragon

26
Big
Livestock
140.625°-146.250°
SE3
1 2 3

Child

Daughter

Wood
Jia Li 3
Chen Dui 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
1 2 3

Child

Daughter

Fire
Xin Xun 2
Mao Dui 3

Metal

Rabbit

61
Sincerity
106.875°-112.500°
E3
1 2 3

Child

Daughter

Water
Yi Kun 1
Mao Dui 4

Wood

Rabbit

19
Arriving
90.000°-95.625°
E2
4 8 9

Parent

Mother

Metal
Ding Dui 4
You Gen 9

Fire

Rooster

31
Influence
275.625°-281.250°
W3
4 6 9

Child

Son

Metal
Geng Dui 4
Yin Li 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
4 6 8

Child

Son

Metal
Bing Dui 4
Wu Xun 3

Fire

Horse

28
Great
Exceeding
185.625°-191.250°
S3
6 8 9

Child

Son

Metal
Ren Dui 4
Xu Kun 4

Water

Dog

45
Gathering
320.625°-326.250°
NW3
4 6 9

Child

Son

Fire
Jia Kan 7
Xu Gen 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
4 6 9

Child

Son

Wood
Xin Zhen 8
You Gen 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding
286.875°-292.500°
W3
4 6 9

Child

Son

Metal
Yi Qian 9
You Gen 4

Wood

Rooster

33
Retreat
270.000°-275.625°
W2
1 3 7

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.