Date Hour Day Month Year
Saturday 18:02 16 10 2021
Stem
Ji ↑O
Ji
Yin Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Wu ↓O
Wu
Yang Earth
Xin ↓W
Xin
Yin Metal
Branch
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
Xu
Developing
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Xin
↓W
Xin
↓W
Ding Wu Xin
↓O ↓W
Xin Ji Gui
↓W ↑O ↓P
Na Yin
Earth on Highway
Fire on the Slope
Wood on the Plain
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 327286
Day Master 丁 Yin Fire
Nobleman 亥 (Hai) 酉 (You)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 辰 (Chen) 巳 (Si)
Destiny numeral 76
He Luo Li Shu 45+ 32- Σ77 H2
Season Autumn
Day Master Strength
By Season: Trap
Strengthening Score: 16.0
Weakening Score: 421.40
Overall: Weak
4 % 96 %
Five Factors
Five Elements
52 % - Output - Earth 土 (320)
44 % - Wealth - Metal 金 (272)
3 % - Parallel - Fire 火 (16)
2 % - Power - Water 水 (10)
0 % - Resource - Wood 木 (0)
Luck Pillars
73 63 53 43 33 23 13 3
10.2094-10.2104 10.2084-10.2094 10.2074-10.2084 10.2064-10.2074 10.2054-10.2064 10.2044-10.2054 10.2034-10.2044 10.2024-10.2034
Geng ↑W
Geng
Yang Metal
Xin ↓W
Xin
Yin Metal
Ren ↑P
Ren
Yang Water
Gui ↓P
Gui
Yin Water
Jia ↑R
Jia
Yang Wood
Yi ↓R
Yi
Yin Wood
Bing
Bing
Yang Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Death Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Decline Chen XX
Chen
Dragon
Yang Earth
Prime Si XX
Si
Snake
Yin Fire
Officer Post Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Dressing Up Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Bathing Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Birth You
You
Rooster
Yin Metal
Wu Jia Bing
↓O ↑R
Yi
↓R
Gui Wu Yi
↓P ↓O ↓R
Geng Bing Wu
↑W ↓O
Ding Ji
↑O
Ding Ji Yi
↑O ↓R
Wu Geng Ren
↓O ↑W ↑P
Xin
↓W
Wood of Pine Tree
Wood of Pine Tree
Forever Running Water
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
Fire on the Slope
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.